Kwaliteit

De kwaliteit van onze dienstverlening staat in onze organisatie boven alles centraal. Allereerst uiteraard de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden voor u als klant. Maar ook de interne organisatie verloopt volgens hoge kwaliteitsnormen en –eisen.

Interne kwaliteit

Onze interne organisatie verloopt volgens hoge kwaliteitsnormen en –eisen. Zo heeft u als opdrachtgever de garantie dat u zaken doet met een professionele organisatie die zich aan de regels houdt.


Keurmerk Schoon & NEN 4400-1 Norm

Onze interne kwaliteitsnormen worden ondersteund en gewaarborgd door ons lidmaatschap aan de Brancheorganisatie Schoonmaakend Nederland die sinds 2013 het Keurmerk Schoon (voorheen het OBS-Keurmerk) vereist van haar leden. Met ingang van 2013 beschikken wij over dit Keurmerk Schoon, waar ook de NEN-4400-1 Norm deel van uit maakt. Hierdoor heeft u als opdrachtgever de garantie dat u zaken doet met een professionele organisatie die zich aan de regels houdt. 

Downloads

Keurmerk Schoon 127,17 Kb

Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Tevens wordt onze dienstverlening uitgevoerd volgens de richtlijnen van de “Code Verantwoordelijk Marktgedrag”. Deze code is er op gericht om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer goed te houden en de kwaliteit en inzet van de medewerkers te optimaliseren. Meer hierover en onze visie hierop vindt u in onderstaande links.