Kwaliteit

De kwaliteit van onze dienstverlening staat in onze organisatie boven alles centraal. Allereerst uiteraard de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden voor u als klant. Maar ook de interne organisatie verloopt volgens hoge kwaliteitsnormen en –eisen

Externe kwaliteit

De basis van de kwaliteit ligt in de kennis en kunde van onze medewerkers, het juiste gebruik van middelen en materialen en de periodieke controle hierop.


SVS-Vakopleiding Schoonmaak

Onze medewerkers ronden zoveel mogelijk binnen het eerste half jaar de SVS-Vakopleiding Schoonmaak af. Deze opleiding vormt de basis voor het schoonmaakvak waarbij onder meer de volgende aspecten aan bod komen: methodes, middelen, procedures, klantgerichtheid, ergonomie en veiligheid.

 

Middelen en materialen

Door het gebruik van professionele middelen en materialen worden onze medewerkers ondersteund om op efficiënte wijze tot een goed eindresultaat te komen.

De middelen die we hiervoor inzetten, dragen het “Responsible Cleaning” keurmerk, dit is een kwaliteitsnorm voor producten en diensten gerelateerd aan milieubescherming en veiligheid. Daarnaast hebben we een tweede productlijn met het Europees Ecolabel. Met deze MVO-middelen houden we ook de kwaliteit van ons milieu in het oog.

Waar mogelijk wordt gewerkt met de microvezelmethode. Het gebruik van chemie is door middel van het gebruik van een microvezeldoek tot een minimum beperkt en dit betekent een aanzienlijk lagere belasting voor het milieu.

 

Kwaliteits-controle systeem

Ter bewaking van de werkkwaliteit wordt het uitvoerend werk periodiek gecontroleerd aan de hand het landelijk DKS-systeem. De objectleidsters werken aan de hand van controleformulieren, waarmee objectief en meetbaar gekeken wordt naar alle aspecten van het schoonmaakwerk. De bevindingen worden altijd in samenspraak met de betreffende schoonmaakmedewerker doorgenomen en zo nodig desgewenst opgepakt.